Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
  • Pronalaženje I kontaktiranje potencijalnih investitora (fondovi, kompanije…) u ime prodavca
  • Pronalaženje i kontaktiranje firmi za prodaju na osnovu potreba kupca
  • Vođenje pregovora
  • Savetovanje tokom procesa